Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation

Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani song translation and lyrics

TABLE OF CONTENT

 • Mandarin Lyrics
 • English Lyrics
 • Hindi Lyrics
 • Japanese Lyrics
 • Javanese Lyrics, Hausa Lyrics, Malay Lyrics, Persian Lyrics, Portuguese Lyrics, Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics

Song Geners:

Rock

If you are interested in getting connected with latest tech and gadgets, follow:

shop by categories
shop by categories

Hindi Lyrics – Dus Bahane 2.0

 Yeah, here we go again
Authentic, original and better than alright
Trendsetter, path breaker
Throwing it back with Vishal and Shekhar
Here now, here now
Everybody put your hands up in the air now
Here now, here now
Everybody put your hands all up and s...

उसकी आँखों में बातें, बातों में जादू
(Say here now, here now)
(Say here now, here now)
उसकी आँखों में बातें, बातों में जादू
जादू में खो गए हम, हो गए बेक़ाबू
I looked at you, you looked at me
और हो गई मुश्किल

And you became my destiny
तू ही मेरी मंज़िल
दस बहाने, दस बहाने (दस, दस, दस, द-द-द-द...)
दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल

(You stole my heart for me, girl)
दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल
(You stole my heart for me, girl)
ये दिल तो पहले ऐसा नहीं था
किसने बहकाया? ऐसा सपना दिखाया क्यूँ?

ये आँखें मेरी देखें उसी को
सोचे बिना ही उसे अपना बनाया क्यूँ?
जीना तो मरने से अब है कहीं मुश्किल
खुदको जो खोया तो वो हो गया हासिल
दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल
(You stole my heart for me, girl)

दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल
(You stole my heart for me, girl)
जाने हुआ है क्या, मैं तो हो गई लापता
(Where you been girl?) लापता
तूने ना जाने क्या जादू किया है, क्या पता
(Like magic, baby) क्या पता (Oh, yeah)

I looked at you, you looked at me
और हो गई मुश्किल
And you became my destiny
तू ही मेरी मंज़िल
दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल
(You stole my heart for me, girl)
दस बहाने करके ले गए दिल, ले गए दिल
दस बहाने करके ले गए दिल

(You stole my heart for me, girl)
Here now, here now
Everybody put your hands up in the air now
Here now, here now
Everybody put your hands all up and say
Here now, here now
haan, yahaan ham phir se chalate hain praamaanik, mool aur theek se behatar trendasetar, path todane vaala ise vishaal aur shekhar ke saath vaapas phenk diya yahaan ab, yahaan ab har koee ab aapake haathon ko hava mein rakh deta hai yahaan ab, 

yahaan ab har koee apane haath sabhee oopar aur daal diya ... usakee nazar mein baaten, baaten, jaadoo (yahaan abhee kaho, abhee yahaan) (yahaan abhee kaho, abhee yahaan)

usakee nazar mein baaten, baaten, jaadoo jaadoo mein kho gae ham, ban gae beboo mainne tumhen dekha, tumane mujhe dekha aur mushkil ho gaya aur tum meree niyati ban gae too hee meree manzil hai das bahen, das bahen (das, das, das, da-da-da-da ...)

das bahen karake le gae dil, le gae dil das bahen karake le gae dil, le gae dil das bahen karake le gaya dil (aapane mera dil, ladakee ke lie chura liya)

das bahen karake le gae dil, le gae dil das bahen karake le gaya dil (aapane mera dil, ladakee ke lie chura liya

English Lyrics – Dus Bahane 2.0

Yeah, here we go again
Authentic, original and better than alright
Trendsetter, path breaker
Throwing it back with Vishal and Shekhar
Here now, here now
Everybody put your hands up in the air now
Here now, here now
Everybody put your hands all up and s …
Things in his eyes, magic in things
(Say here now, here now)
(Say here now, here now)

Things in his eyes, magic in things
We were lost in magic, we were completely out of control
I looked at you, you looked at me
Become more difficult
And you became my destiny
You are my destination

Ten excuses, ten excuses (ten, ten, ten, the-the-the-the …)
Took heart with ten excuses, took heart
Took heart with ten excuses, took heart
Took away heart with ten excuses
(You stole my heart for me, girl)

Took heart with ten excuses, took heart
Took away heart with ten excuses
(You stole my heart for me, girl)

This heart was not like this before
Who seduced Why did you see such a dream?
These eyes see me
Why make him your own without thinking?
Living is harder now than dying
What you lost was achieved
Took heart with ten excuses, took heart
Took away heart with ten excuses
(You stole my heart for me, girl)

Took heart with ten excuses, took heart
Took away heart with ten excuses
(You stole my heart for me, girl)
Know what happened, I have gone missing
(Where you been girl?) Missing
You don't know what magic you do, what do you know
(Like magic, baby) What to know (Oh, yeah)

I looked at you, you looked at me
Become more difficult
And you became my destiny
You are my destination

Took heart with ten excuses, took heart
Took away heart with ten excuses
(You stole my heart for me, girl)
Took heart with ten excuses, took heart
Took away heart with ten excuses
(You stole my heart for me, girl)

Here now, here now
Everybody put your hands up in the air now
Here now, here now
Everybody put your hands all up and say
Here now, here now

国语歌词 十个借口2.0

是的,我们再来一次
真实,原始,胜过一切
引领潮流的开拓者
将其与Vishal和Shekhar扔回去
现在在这里现在在这里
现在大家举起手来
现在在这里现在在这里
每个人都举起手来…

他眼中的事物,事物中的魔术
(现在在这里,现在在这里说)
(现在在这里,现在在这里说)
他眼中的事物,事物中的魔术
我们迷失了魔法,我们完全失控了

我看着你,你看着我
变得更加困难
而你成为我的命运
你是我的目的地
十个借口,十个借口(十个,十个,十个……)

用十个借口表示敬意
用十个借口表示敬意
用十个借口拿走了心
(你为我偷走了我的心,女孩)
用十个借口表示敬意
用十个借口拿走了心
(你为我偷走了我的心,女孩)

这个心以前不是这样
谁引诱你为什么看到这样的梦?
这些眼睛看见我
为什么不加思索地把他变成自己的?
生活比死亡更难
你失去的成就了


用十个借口表示敬意
用十个借口拿走了心
(你为我偷走了我的心,女孩)
用十个借口表示敬意
用十个借口拿走了心
(你为我偷走了我的心,女孩)
知道发生了什么,我不见了
(你去哪儿了?)


你不知道自己做了什么魔术,你知道什么
(像魔术,宝贝)要知道的(哦,是的)
我看着你,你看着我
变得更加困难
而你成为我的命运
你是我的目的地

用十个借口表示敬意
用十个借口拿走了心
(你为我偷走了我的心,女孩)
用十个借口表示敬意
用十个借口拿走了心

(你为我偷走了我的心,女孩)
现在在这里现在在这里
现在大家举起手来
现在在这里现在在这里
大家举手说
现在在这里现在在这里

Shì de, wǒmen zàilái yīcì zhēnshí, yuánshǐ, shèngguò yīqiè yǐnlǐng cháoliú de kāità zhě jiāng qí yǔ Vishal hé Shekhar rēng huíqù xiànzài zài zhèlǐ xiànzài zài zhèlǐ xiànzài dàjiā jǔ qǐ shǒu lái xiànzài zài zhèlǐ xiànzài zài zhèlǐ měi gèrén dōu jǔ qǐ shǒu lái...

Tā yǎnzhōng de shìwù, shìwù zhòng de móshù (xiànzài zài zhèlǐ, xiànzài zài zhèlǐ shuō) (xiànzài zài zhèlǐ, xiànzài zài zhèlǐ shuō) tā yǎnzhōng de shìwù, shìwù zhòng de móshù wǒmen míshīle mófǎ, wǒmen wánquán shīkòngle wǒ kànzhe nǐ, nǐ kànzhe wǒ biàn dé gèngjiā kùnnán ér nǐ chéngwéi wǒ de mìngyùn nǐ shì wǒ de mùdì de shí gè jièkǒu, shí gè jièkǒu (shí gè, shí gè, shí gè……)

yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu ná zǒule xīn (nǐ wèi wǒ tōu zǒule wǒ de xīn, nǚhái) yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu ná zǒule xīn (nǐ wèi wǒ tōu zǒule wǒ de xīn, nǚhái)

Zhège xīn yǐqián bùshì zhèyàng shéi yǐnyòu nǐ wèishéme kàn dào zhèyàng de mèng? Zhèxiē yǎnjīng kànjiàn wǒ wèishéme bù jiā sīsuǒ de bǎ tā biàn chéng zìjǐ de?

Shēnghuó bǐ sǐwáng gèng nán nǐ shīqù de chéngjiùle yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu ná zǒule xīn (nǐ wèi wǒ tōu zǒule wǒ de xīn, nǚhái) yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu ná zǒule xīn (nǐ wèi wǒ tōu zǒule wǒ de xīn, nǚhái)

zhīdào fāshēngle shénme, wǒ bùjiànle (nǐ qù nǎ'erle?) Nǐ bù zhīdào zìjǐ zuòle shénme móshù, nǐ zhīdào shénme (xiàng móshù, bǎobèi) yào zhīdào de (ó, shì de) wǒ kànzhe nǐ, nǐ kànzhe wǒ biàn dé gèngjiā kùnnán ér nǐ chéngwéi wǒ de mìngyùn nǐ shì wǒ de mùdì de

Yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu ná zǒule xīn (nǐ wèi wǒ tōu zǒule wǒ de xīn, nǚhái) yòng shí gè jièkǒu biǎoshì jìngyì yòng shí gè jièkǒu ná zǒule xīn (nǐ wèi wǒ tōu zǒule wǒ de xīn, nǚhái)

xiànzài zài zhèlǐ xiànzài zài zhèlǐ xiànzài dàjiā jǔ qǐ shǒu lái xiànzài zài zhèlǐ xiànzài zài zhèlǐ dàjiā jǔ shǒu shuō xiànzài zài zhèlǐ xiànzài zài zhèlǐ

日本語の歌詞 10の言い訳2.0

ええ、また行きます
本格的、オリジナル、申し分ない
トレンドセッター、パスブレーカー
ヴィシャルとシェカールで投げ返す
ここ、今、ここ
みなさん、手を上げて
ここ、今、ここ
みんな手を上げて…

彼の目にあるもの、魔法に
(今ここで言って、今ここで)
(今ここで言って、今ここで)
彼の目にあるもの、魔法に
私たちは魔法で失われ、完全にコントロールできなくなりました
あなたを見た、あなたは私を見た

より難しくなる
そして、あなたは私の運命になりました
あなたは私の目的地です
10言い訳、10言い訳(10、10、10、the-the-the-the …)
10の言い訳で心を奪い、心を奪った
10の言い訳で心を奪い、心を奪った

10の言い訳で心を奪った
(あなたは私のために私の心を盗んだ、女の子)
10の言い訳で心を奪い、心を奪った
10の言い訳で心を奪った
(あなたは私のために私の心を盗んだ、女の子)

この心は以前はそうでなかった
誰が誘惑したなぜそんな夢を見たのですか?
これらの目は私を見る
なぜ彼を考えずにあなた自身のものにするのですか?
生きることは死ぬよりも今難しい
あなたが失ったものは達成されました

10の言い訳で心を奪い、心を奪った
10の言い訳で心を奪った
(あなたは私のために私の心を盗んだ、女の子)
10の言い訳で心を奪い、心を奪った
10の言い訳で心を奪った
(あなたは私のために私の心を盗んだ、女の子)


何が起こったのかを知って、私は行方不明になりました
(どこにいたの?)行方不明
あなたは何をしているのかわからない
(魔法のように、赤ちゃん)知っておくべきこと(ああ、そう)
あなたを見た、あなたは私を見た
より難しくなる
そして、あなたは私の運命になりました
あなたは私の目的地です

10の言い訳で心を奪い、心を奪った
10の言い訳で心を奪った
(あなたは私のために私の心を盗んだ、女の子)
10の言い訳で心を奪い、心を奪った

10の言い訳で心を奪った
(あなたは私のために私の心を盗んだ、女の子)
ここ、今、ここ
みなさん、手を上げて
ここ、今、ここ
みんな手を挙げて言って
ここ、今、ここ
 
E e, mata ikimasu honkaku-teki, orijinaru, mōshiwakenai torendosettā, pasuburēkā vu~isharu to shekāru de nage kaesu koko, ima, koko minasan,-te o agete koko, ima, koko min'na-te o agete…

kare no me ni aru mono, mahō ni (imakoko de itte, imakoko de) (imakoko de itte, imakoko de) kare no me ni aru mono, mahō ni watashitachiha mahō de ushinawa re, kanzen ni kontorōru dekinaku narimashita anata o mita, anata wa watashi o mita yori muzukashiku naru soshite,

anata wa watashinounmei ni narimashita anata wa watashi no mokutekichidesu 10 iiwake, 10 iiwake (10, 10, 10, the - the - the - the... ) 10 No iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubatta (anata wa watashi no tame ni watashi no kokoro o nusunda, on'nanoko)

10 no iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubatta (anata wa watashi no tame ni watashi no kokoro o nusunda, on'nanoko)

Kono kokoro wa izen wa sōdenakatta dare ga yūwaku shita naze son'na yumewomita nodesu ka? Korera no me wa watashi o miru naze kare o kangaezu ni anata jishin no mono ni suru nodesu ka?

Ikirukoto wa shinu yori mo ima muzukashī anata ga ushinatta mono wa tassei sa remashita 10 no iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubatta (anata wa watashi no tame ni watashi no kokoro o nusunda, on'nanoko) 10 no iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubatta (anata wa watashi no tame ni watashi no kokoro o nusunda, on'nanoko)

nani ga okotta no ka o shitte, watashi wa yukue fumei ni narimashita (dokoni ita no? ) Yukue fumei anata wa nani o shite iru no ka wakaranai (mahō no yō ni, akachan) shitte okubeki koto (ā ,-sō) anata o mita, anata wa watashi o mita yori muzukashiku naru soshite, anata wa watashinounmei ni narimashita anata wa watashi no mokutekichidesu

10 No iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubatta (anata wa watashi no tame ni watashi no kokoro o nusunda, on'nanoko)

10 no iiwake de kokoro o ubai, kokoro o ubatta 10 no iiwake de kokoro o ubatta (anata wa watashi no tame ni watashi no kokoro o nusunda, on'nanoko) koko, ima, koko minasan,-te o agete koko, ima, koko min'na-te o agete itte koko, ima, koko

Lirik Jawa – Saka bahan 2.0

Ya, kene kita maneh
Asli, asli lan luwih apik tinimbang apik
Trendetter, path breaker
Mbuwang maneh karo Vishal lan Shekhar
Saiki, kene saiki
Kabeh wong saiki wis nulungi ing udara
Saiki, kene saiki
Kabeh wong ngulungake tangan lan s …

Barang-barang ing mripat, sihir ing prekara
(Ngomong saiki, kene saiki)
(Ngomong saiki, kene saiki)
Barang-barang ing mripat, sihir ing prekara
Kita ilang kena sihir, kita pancen ora bisa dikendhaleni
Aku nyawang kowe, nyawang aku
Dadi luwih angel

Lan sampeyan dadi takdir
Sampeyan dadi tujuanku
Sepuluh alesan, sepuluh alesan (sepuluh, sepuluh, sepuluh, the-the-the …)
Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Dijupuk ati kanthi sepuluh alasan

(Sampeyan nyolong atiku kanggo aku, cah)
Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Dijupuk ati kanthi sepuluh alasan
(Sampeyan nyolong atiku kanggo aku, cah)

Jantung iki ora kaya ngono
Sapa sing sedhih Napa sampeyan ndeleng impen kaya ngono?
Mripat iki ndeleng aku
Napa nggawe dheweke dadi dhewe tanpa mikir?
Urip luwih angel tinimbang mati
Apa sing sampeyan ilang wis entuk
Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Dijupuk ati kanthi sepuluh alasan
(Sampeyan nyolong atiku kanggo aku, cah)

Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Dijupuk ati kanthi sepuluh alasan
(Sampeyan nyolong atiku kanggo aku, cah)
Ngerti apa sing kedadeyan, aku wis ilang
(Ngendi sampeyan wis prawan?) Missing

Sampeyan ora ngerti apa sihir sing wis sampeyan lakoni, apa sing sampeyan ngerti
(Kaya sihir, bayi) Apa sing kudu dingerteni (Oh, ya)
Aku nyawang kowe, nyawang aku
Dadi luwih angel
Lan sampeyan dadi takdir
Sampeyan dadi tujuanku

Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Dijupuk ati kanthi sepuluh alasan
(Sampeyan nyolong atiku kanggo aku, cah)
Nyuwek ati kanthi sepuluh alasan, rumangsa seneng
Dijupuk ati kanthi sepuluh alasan
(Sampeyan nyolong atiku kanggo aku, cah)

Saiki, kene saiki
Kabeh wong saiki wis nulungi ing udara
Saiki, kene saiki
Kabeh wong wis ngulungake tangan sampeyan lan ujar
Saiki, kene saiki

Wakokin hausa –Karin uzuri guda biyu 2.0

Ee, a nan ma zamu sake tafiya
Sahihi ne, asali kuma ya fi kyau
Mai nunawa, mai raba hanya
Maimaita shi da Vishal da Shekhar
Anan, yanzu
Kowa ya ɗaga hannuwanku sama
Anan, yanzu
Kowa ya ɗaga hannuwanku gaba ɗaya s …

Abubuwa a idanunsa, sihiri cikin abubuwa
(Ka faɗi a nan, a nan yanzu)
(Ka faɗi a nan, a nan yanzu)
Abubuwa a idanunsa, sihiri cikin abubuwa
Anyi asara a sihiri, gaba daya bamu da iko
Na dube ka, kun dube ni
Kasance mafi wahala
Kuma kun kasance makomata
Kai ne mafakata

Gafara goma, uzuri goma (goma, goma, goma, da-da-da …)
Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Ya dauke zuciya tare da uzuri goma

(Ka sace min zuciyata a wurina, yarinya)
Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Ya dauke zuciya tare da uzuri goma
(Ka sace min zuciyata a wurina, yarinya)

Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Ya dauke zuciya tare da uzuri goma
(Ka sace min zuciyata a wurina, yarinya)
Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Ya dauke zuciya tare da uzuri goma
(Ka sace min zuciyata a wurina, yarinya)

Anan, yanzu
Kowa ya ɗaga hannuwanku sama
Anan, yanzu
Kowa ya ɗaga hannu ya ce
Anan, yanzu

Melayu Lyrics Sepuluh alasan 2.0

Yeah, di sini kita pergi lagi
Asli, asli dan lebih baik daripada baik-baik saja
Trendsetter, pemutus jalan
Melemparkannya kembali dengan Vishal dan Shekhar
Di sini sekarang, di sini sekarang
Semua orang meletakkan tangan anda di udara sekarang
Di sini sekarang, di sini sekarang
Semua orang meletakkan tangan anda semua dan …

Perkara di matanya, sihir dalam perkara
(Katakanlah sekarang, di sini sekarang)
(Katakanlah sekarang, di sini sekarang)
Perkara di matanya, sihir dalam perkara
Kami hilang dalam sihir, kami tidak dapat mengawalnya
Saya melihat anda, anda memandang saya
Menjadi lebih sukar

Dan anda menjadi nasib saya
Anda adalah destinasi saya
Sepuluh alasan, sepuluh alasan (sepuluh, sepuluh, sepuluh, the-the-the-the …)
Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan

(Anda mencuri hati saya untuk saya, gadis)
Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan
(Anda mencuri hati saya untuk saya, gadis)

Hati ini tidak seperti ini sebelum ini
Siapa yang tergoda Mengapa anda melihat impian seperti itu?
Mata ini melihat saya
Mengapa membuatnya sendiri tanpa berfikir?
Hidup lebih sukar sekarang daripada mati
Apa yang anda hilang telah dicapai

Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan
(Anda mencuri hati saya untuk saya, gadis)
Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan
(Anda mencuri hati saya untuk saya, gadis)

Tahu apa yang berlaku, saya telah hilang
(Di mana awak gadis?) Hilang
Anda tidak tahu sihir apa yang anda lakukan, apa yang anda tahu
(Seperti sihir, bayi) Apa yang perlu diketahui (Oh, ya)
Saya melihat anda, anda memandang saya
Menjadi lebih sukar
Dan anda menjadi nasib saya
Anda adalah destinasi saya

Wannan zuciyar ba ta taɓa yin haka ba
Wanda ya yaudare shi Me yasa kuka ga irin wannan mafarkin?
Idanun nan sun ganni
Me yasa ya zama nasa ba tare da tunani ba?
Rayuwa tana da wahala yanzu fiye da mutuwa
Abin da kuka rasa ya samu
Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Ya dauke zuciya tare da uzuri goma

(Ka sace min zuciyata a wurina, yarinya)
Heartauki zuciya tare da uzuri goma, ya ɗauki zuciya
Ya dauke zuciya tare da uzuri goma
(Ka sace min zuciyata a wurina, yarinya)
Ku san abin da ya faru, na ɓace
(A ina kuka kasance yarinya?) Ɓace

Ba ku san sihirin da kuka yi ba, me ka sani
(Kamar sihiri, jariri) Abin da ya kamata sanin (Oh, yeah)
Na dube ka, kun dube ni
Kasance mafi wahala
Kuma kun kasance makomata
Kai ne mafakata

Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan
(Anda mencuri hati saya untuk saya, gadis)
Mengambil hati dengan sepuluh alasan, mengambil hati
Mengambil hati dengan sepuluh alasan
(Anda mencuri hati saya untuk saya, gadis)

Di sini sekarang, di sini sekarang
Semua orang meletakkan tangan anda di udara sekarang
Di sini sekarang, di sini sekarang
Semua orang meletakkan tangan anda semua dan berkata
Di sini sekarang, di sini sekarang

متن فارسی 2.0 ده بهانه

بله ، اینجا دوباره می رویم
معتبر ، اصیل و بهتر از خوب
Trendsetter ، breaker path
عقب انداختن آن با ویشال و شاخار
اینجا اینجا ، حالا همین حالا
اکنون همه دستان خود را در هوا قرار داده اند
اینجا اینجا ، حالا همین حالا
همه دستان خود را بالا و پایین می کنند …

چیزهایی در چشمان او ، جادو در چیزها
(حالا اینجا بگو ، حالا اینجا)
(حالا اینجا بگو ، حالا اینجا)
چیزهایی در چشمان او ، جادو در چیزها
ما در جادو گم شدیم ، کاملاً از کنترل خارج شدیم
به تو نگاه کردم ، تو به من نگاه کردی
سخت تر شوید

و شما سرنوشت من شدید
شما مقصد من هستید
ده بهانه ، ده بهانه (ده ، ده ، ده ،-the-the …)
قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت

(تو قلب من رو دزدیدی ، دختر)
قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت
(تو قلب من رو دزدیدی ، دختر)

این قلب قبلاً مثل این نبود
چه کسی اغوا کرد چرا چنین رویائی را دیدی؟
این چشمها مرا می بینند
چرا او را بدون این که فکر کنی خودش را می سازد؟
اکنون زندگی سخت تر از مرگ است
آنچه از دست دادید به دست آمد

قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت
(تو قلب من رو دزدیدی ، دختر)
قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت
(تو قلب من رو دزدیدی ، دختر)

بدانید چه اتفاقی افتاده است ، من گم شده ام
(کجایی که دختر بودی؟) گمشده
شما نمی دانید چه جادویی انجام داده اید ، چه می دانید
(مثل جادو ، عزیزم) چه چیزی را باید بدانیم (اوه ، بله)
به تو نگاه کردم ، تو به من نگاه کردی
سخت تر شوید
و شما سرنوشت من شدید
شما مقصد من هستید

قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت
(تو قلب من رو دزدیدی ، دختر)
قلب را با ده بهانه گرفت ، قلب را گرفت
قلب را با ده بهانه گرفت
(تو قلب من رو دزدیدی ، دختر)

اینجا اینجا ، حالا همین حالا
اکنون همه دستان خود را در هوا قرار داده اند
اینجا اینجا ، حالا همین حالا
همه دستان خود را تمام می کنند و می گویند
اینجا اینجا ، حالا همین حالا

Letras em Português Dez desculpas 2.0

Sim, aqui vamos nós de novo
Autêntico, original e melhor do que certo
Criador de tendências, desbravador de caminhos
Jogando de volta com Vishal e Shekhar
Aqui agora, aqui agora
Todo mundo coloca as mãos no ar agora
Aqui agora, aqui agora
Todo mundo coloca as mãos para cima e …

Coisas nos olhos dele, magia nas coisas
(Diga aqui agora, aqui agora)
(Diga aqui agora, aqui agora)
Coisas nos olhos dele, magia nas coisas

Estávamos perdidos na magia, estávamos completamente fora de controle
Eu olhei para você, você olhou para mim
Torne-se mais difícil
E você se tornou meu destino
Você é meu destino
Dez desculpas, dez desculpas (dez, dez, dez, o-the-the-the …)

Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tirou o coração com dez desculpas
(Você roubou meu coração por mim, garota)

Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tirou o coração com dez desculpas
(Você roubou meu coração por mim, garota)

Esse coração não era assim antes
Quem seduziu Por que você viu esse sonho?
Esses olhos me veem
Por que fazer dele o seu, sem pensar?
Viver é mais difícil agora do que morrer
O que você perdeu foi alcançado

Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tirou o coração com dez desculpas
(Você roubou meu coração por mim, garota)
Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tirou o coração com dez desculpas
(Você roubou meu coração por mim, garota)
Sabe o que aconteceu, eu perdi

(Onde você esteve garota?) Desaparecida
Você não sabe que mágica você faz, o que você sabe
(Como mágica, baby) O que saber (Oh, sim)
Eu olhei para você, você olhou para mim
Torne-se mais difícil
E você se tornou meu destino
Você é meu destino

Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tirou o coração com dez desculpas
(Você roubou meu coração por mim, garota)
Tomou coração com dez desculpas, tomou coração
Tirou o coração com dez desculpas
(Você roubou meu coração por mim, garota)

Aqui agora, aqui agora
Todo mundo coloca as mãos no ar agora
Aqui agora, aqui agora
Todo mundo levanta as mãos e diz
Aqui agora, aqui agora

Lời bài hát tiếng việt Mười lý do 2.0

Vâng, chúng ta lại đi
Xác thực, nguyên bản và tốt hơn là ổn
Xu hướng, ngắt đường
Ném nó trở lại với Vishal và Shekhar
Bây giờ, ở đây bây giờ
Mọi người giơ tay lên cao ngay bây giờ
Bây giờ, ở đây bây giờ
Mọi người giơ tay lên và …

Những điều trong mắt anh, ma thuật trong mọi thứ
(Nói ở đây bây giờ, ở đây bây giờ)
(Nói ở đây bây giờ, ở đây bây giờ)
Những điều trong mắt anh, ma thuật trong mọi thứ
Chúng tôi bị lạc trong ma thuật, chúng tôi hoàn toàn mất kiểm soát
Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi

Trở nên khó khăn hơn
Và bạn đã trở thành định mệnh của tôi
Bạn là đích đến của tôi
Mười lý do, mười lý do (mười, mười, mười, the-the-the …)
Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng
Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng

Lấy đi trái tim với mười lý do
(Bạn đã đánh cắp trái tim tôi cho tôi, cô gái)
Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng
Lấy đi trái tim với mười lý do
(Bạn đã đánh cắp trái tim tôi cho tôi, cô gái)

Trái tim này không như thế này trước đây
Ai quyến rũ Tại sao bạn lại thấy một giấc mơ như vậy?
Đôi mắt này nhìn thấy tôi
Tại sao làm cho anh ta của riêng bạn mà không cần suy nghĩ?
Sống bây giờ khó hơn chết
Những gì bạn đã mất đã đạt được

Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng
Lấy đi trái tim với mười lý do
(Bạn đã đánh cắp trái tim tôi cho tôi, cô gái)
Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng
Lấy đi trái tim với mười lý do
(Bạn đã đánh cắp trái tim tôi cho tôi, cô gái)
Biết chuyện gì đã xảy ra, tôi đã mất tích
(Bạn đã ở đâu?)

Bạn không biết bạn đã làm được phép thuật gì, bạn biết gì
(Giống như phép thuật, em bé) Những điều cần biết (Oh, yeah)
Tôi nhìn bạn, bạn nhìn tôi
Trở nên khó khăn hơn
Và bạn đã trở thành định mệnh của tôi
Bạn là đích đến của tôi

Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng
Lấy đi trái tim với mười lý do
(Bạn đã đánh cắp trái tim tôi cho tôi, cô gái)
Lấy trái tim bằng mười cái cớ, lấy lòng
Lấy đi trái tim với mười lý do
(Bạn đã đánh cắp trái tim tôi cho tôi, cô gái)
Bây giờ, ở đây bây giờ

Mọi người giơ tay lên cao ngay bây giờ
Bây giờ, ở đây bây giờ
Mọi người giơ tay lên và nói
Bây giờ, ở đây bây giờ

Türkçe Şarkı Sözleri– On mazeret 2.0

Evet, tekrar başlıyoruz
Otantik, orijinal ve iyi
Trend belirleyici, yol kesici
Vishal ve Shekhar ile geri atmak
İşte şimdi, burada şimdi
Şimdi herkes ellerini havaya kaldırdı
İşte şimdi, burada şimdi
Herkes ellerini kaldırsın ve …

Gözlerindeki şeyler, şeylerdeki sihir
(Şimdi burada, burada şimdi)
(Şimdi burada, burada şimdi)
Gözlerindeki şeyler, şeylerdeki sihir

Büyü içinde kaybolduk, tamamen kontrolden çıkmıştık
Sana baktım bana baktın
Daha zor ol
Ve sen benim kaderim oldun
Sen benim hedefimsin
On mazeret, on mazeret (on, on, on, the-the-the …)
On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı
On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı

On mazeretle kalbi götürdüm
(Kalbimi benim için çaldın kızım)
On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı
On mazeretle kalbi götürdüm
(Kalbimi benim için çaldın kızım)

Bu kalp daha önce böyle değildi
Kim baştan Neden böyle bir rüya gördün?
Bu gözler beni görüyor
Neden onu düşünmeden kendiniz yapın?
Yaşamak şimdi ölmekten daha zor
Kaybettiğin şey başarıldı
On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı
On mazeretle kalbi götürdüm
(Kalbimi benim için çaldın kızım)

On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı
On mazeretle kalbi götürdüm
(Kalbimi benim için çaldın kızım)
Ne olduğunu biliyorum, kayboldum
(Kız neredeydin?) Kayıp
Ne büyü yaptığını bilmiyorsun, ne biliyorsun
(Sihir gibi, bebek) Bilmeniz gerekenler (Oh, evet)
Sana baktım bana baktın
Daha zor ol
Ve sen benim kaderim oldun
Sen benim hedefimsin

On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı
On mazeretle kalbi götürdüm
(Kalbimi benim için çaldın kızım)
On mazeretle kalbi aldı, kalbi aldı
On mazeretle kalbi götürdüm
(Kalbimi benim için çaldın kızım)

İşte şimdi, burada şimdi
Şimdi herkes ellerini havaya kaldırdı
İşte şimdi, burada şimdi
Herkes ellerini kaldır ve söyle
İşte şimdi, burada şimdi

Русская лирика Десять оправданий 2.0

Да, здесь мы идем снова Аутентичные, оригинальные и лучше, чем все в порядке Trendsetter, выключатель пути Отбросив его обратно с Вишалом и Шехаром Здесь сейчас, здесь и сейчас Теперь все подняли руки вверх Здесь сейчас, здесь и сейчас Все подняли руки и все …

Вещи в его глазах, магия в вещах (Скажи здесь сейчас, здесь и сейчас) (Скажи здесь сейчас, здесь и сейчас) Вещи в его глазах, магия в вещах Мы были потеряны в магии, мы полностью вышли из-под

контроля Я смотрел на тебя, ты смотрел на меня Стать сложнее И ты стал моей судьбой Ты мой пункт назначения Десять оправданий, десять оправданий (десять, десять, десять, …) Взял сердце с десятью оправданиями, взял сердце Взял сердце с десятью

оправданиями, взял сердце Забрал сердце с десятью оправданиями (Ты украл мое сердце для меня, девочка) Взял сердце с десятью оправданиями, взял сердце Забрал сердце с десятью оправданиями (Ты украл мое сердце для меня, девочка)

Это сердце не было так раньше
Кто соблазнил Почему ты увидел такой сон?
Эти глаза видят меня
Зачем делать его своим, не задумываясь?
Жить сейчас сложнее, чем умереть
То, что вы потеряли, было достигнуто

Взял сердце с десятью оправданиями, взял сердце
Забрал сердце с десятью оправданиями
(Ты украл мое сердце для меня, девочка)
Взял сердце с десятью оправданиями, взял сердце
Забрал сердце с десятью оправданиями
(Ты украл мое сердце для меня, девочка)

Знай, что случилось, я пропал
(Где ты был девушкой?) Пропал
Вы не знаете, какую магию вы совершили, что вы знаете
(Как по волшебству, детка) Что знать (о да)
Я смотрел на тебя, ты смотрел на меня
Стать сложнее
И ты стал моей судьбой
Ты мой пункт назначения

Взял сердце с десятью оправданиями, взял сердце
Забрал сердце с десятью оправданиями
(Ты украл мое сердце для меня, девочка)
Взял сердце с десятью оправданиями, взял сердце
Забрал сердце с десятью оправданиями

(Ты украл мое сердце для меня, девочка)
Здесь сейчас, здесь и сейчас
Теперь все подняли руки вверх
Здесь сейчас, здесь и сейчас
Все подняли руки и сказали
Здесь сейчас, здесь и сейчас

 Da, zdes' my idem snova Autentichnyye, original'nyye i luchshe, chem vse v poryadke Trendsetter, vyklyuchatel' puti Otbrosiv yego obratno s Vishalom i Shekharom Zdes' seychas, zdes' i seychas Teper' vse podnyali ruki vverkh Zdes' seychas, zdes' i seychas Vse podnyali ruki i vse ... 

Veshchi v yego glazakh, magiya v veshchakh (Skazhi zdes' seychas, zdes' i seychas) (Skazhi zdes' seychas, zdes' i seychas) Veshchi v yego glazakh, magiya v veshchakh My byli poteryany v magii, my polnost'yu vyshli iz-pod kontrolya YA smotrel na tebya, ty smotrel na menya Stat' slozhneye I ty stal moyey sud'boy Ty moy punkt naznacheniya Desyat' opravdaniy, desyat' opravdaniy (desyat', desyat', desyat', ...)

Vzyal serdtse s desyat'yu opravdaniyami, vzyal serdtse Vzyal serdtse s desyat'yu opravdaniyami, vzyal serdtse Zabral serdtse s desyat'yu opravdaniyami (Ty ukral moye serdtse dlya menya, devochka)

Vzyal serdtse s desyat'yu opravdaniyami, vzyal serdtse Zabral serdtse s desyat'yu opravdaniyami (Ty ukral moye serdtse dlya menya, devochka)

Eto serdtse ne bylo tak ran'she Kto soblaznil Pochemu ty uvidel takoy son? Eti glaza vidyat menya Zachem delat' yego svoim, ne zadumyvayas'? Zhit' seychas slozhneye, chem umeret' To, chto vy poteryali, bylo dostignuto Vzyal serdtse s desyat'yu

opravdaniyami, vzyal serdtse Zabral serdtse s desyat'yu opravdaniyami (Ty ukral moye serdtse dlya menya, devochka) Vzyal serdtse s desyat'yu opravdaniyami, vzyal serdtse Zabral serdtse s desyat'yu opravdaniyami (Ty ukral moye serdtse dlya menya, devochka) Znay, chto sluchilos', ya propal (Gde ty byl devushkoy?)

Propal Vy ne znayete, kakuyu magiyu vy sovershili, chto vy znayete (Kak po volshebstvu, detka) Chto znat' (o da) YA smotrel na tebya, ty smotrel na menya Stat' slozhneye I ty stal moyey sud'boy Ty moy punkt naznacheniya

Vzyal serdtse s desyat'yu opravdaniyami, vzyal serdtse Zabral serdtse s desyat'yu opravdaniyami (Ty ukral moye serdtse dlya menya, devochka) Vzyal serdtse s desyat'yu opravdaniyami, vzyal serdtse Zabral serdtse s desyat'yu opravdaniyami

(Ty ukral moye serdtse dlya menya, devochka) Zdes' seychas, zdes' i seychas Teper' vse podnyali ruki vverkh Zdes' seychas, zdes' i seychas Vse podnyali ruki i skazali Zdes' seychas, zdes' i seychas

2.0 – عشرة أعذار الأغاني العربية

نعم ، ها نحن مرة أخرى
أصيلة وأصلية وأفضل من ما يرام
الأكثر رواجًا ، مجزئ المسار
رميها مرة أخرى مع Vishal و Shekhar
هنا الآن ، هنا الآن
الجميع رفعوا يديك في الهواء الآن
هنا الآن ، هنا الآن
الجميع رفعوا أيديكم جميعاً …

أشياء في عينيه ، سحر في الأشياء
(قل هنا الآن ، هنا الآن)
(قل هنا الآن ، هنا الآن)
أشياء في عينيه ، سحر في الأشياء
لقد فقدنا في السحر ، كنا خارج السيطرة تمامًا
نظرت إليك ، نظرت إلي

أصبح أكثر صعوبة
وأصبحت قدري
أنت وجهتي
عشرة أعذار ، عشرة أعذار (عشرة ، عشرة ، عشرة ، the-the-the-the …)
أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
تخلص من القلب بعشرة أعذار

(لقد سرقت قلبي لي يا فتاة)
أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
تخلص من القلب بعشرة أعذار
(لقد سرقت قلبي لي يا فتاة)

هذا القلب لم يكن مثل هذا من قبل
من أغوى لماذا رأيت مثل هذا الحلم؟
هذه العيون تراني
لماذا تجعله ملكك بدون تفكير؟
الحياة أصعب الآن من الموت
ما خسرته تحقق

أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
تخلص من القلب بعشرة أعذار
(لقد سرقت قلبي لي يا فتاة)
أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
تخلص من القلب بعشرة أعذار
(لقد سرقت قلبي لي يا فتاة)

اعرف ما حدث ، لقد فقدت
(أين كنت فتاة؟) مفقود
أنت لا تعرف ما السحر الذي قمت به ، ماذا تعرف
(مثل السحر يا عزيزي) ماذا تعرف (نعم ، نعم)
نظرت إليك ، نظرت إلي
أصبح أكثر صعوبة
وأصبحت قدري
أنت وجهتي

أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
تخلص من القلب بعشرة أعذار
(لقد سرقت قلبي لي يا فتاة)
أخذ القلب بعشرة أعذار ، أخذ القلب
تخلص من القلب بعشرة أعذار
(لقد سرقت قلبي لي يا فتاة)

هنا الآن ، هنا الآن
الجميع رفعوا يديك في الهواء الآن
هنا الآن ، هنا الآن
الجميع يرفعوا كل شيء ويقولون
هنا الآن ، هنا الآن
 nem , ha nahn maratan 'ukhraa 'asilat wa'asliat wa'afdal min ma yuram al'akthar rwajana , majzi almasar ramiha marat 'ukhraa mae Vishal w Shekhar huna alan , huna alan aljamie rafaeuu yadik fi alhawa' alan huna alan , huna alan aljamie rafaeuu 'aydikum jmyeaan ...

'ashya' fi eaynayh , sihr fi al'ashya' (ql huna alan , huna alan) (ql huna alan , huna alan) 'ashya' fi eaynayh , sihr fi al'ashya' laqad faqadna fi alsihr , kunaa kharij alsaytarat tmamana nazarat 'iilayk , nazart 'iilaya 'asbah 'akthar sueubatan wa'asbahat qudriun 'ant wijhati eshrt 'aedhar , eshrt 'aedhar (esharat , eshrt , eshrt , the-the-the-the ...)

'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar , 'akhadh alqalb 'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar , 'akhadh alqalb takhlus min alqalb bieasharat 'aedhar (lqad saraqat qalbi li ya fatatan)

'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar , 'akhadh alqalb takhlus min alqalb bieasharat 'aedhar (lqad saraqat qalbi li ya fatatan)

hadha alqalb lm yakun mithl hdha min qibal min 'aghwaa limadha ra'ayt mithl hdha alhulm? hadhih aleuyun tarani limadha tajealuh malakuk bidun tafkiran? alhayat 'aseab alan min almawt ma khasiratuh tahaqaq 'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar ,

'akhadh alqalb takhlus min alqalb bieasharat 'aedhar (lqad saraqat qalbi li ya fatatan) 'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar , 'akhadh alqalb takhlus min alqalb bieasharat 'aedhar (lqad saraqat qalbi li ya fatatan)

'aerif ma hadath , laqad faqadt (ayn kunt fitata?) mafqud 'ant la taerif ma alsihr aldhy qumt bih , madha taerif (mthil alsihr ya eazizi) madha taerif (neam , nem) nazarat 'iilayk , nazart 'iilaya 'asbah 'akthar sueubatan wa'asbahat qudriun 'ant wijhati

'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar , 'akhadh alqalb takhlus min alqalb bieasharat 'aedhar (lqad saraqat qalbi li ya fatatan) 'akhadh alqalb bieasharat 'aedhar , 'akhadh alqalb takhlus min alqalb bieasharat 'aedhar

(lqad saraqat qalbi li ya fatatan) huna alan , huna alan aljamie rafaeuu yadik fi alhawa' alan huna alan , huna alan aljamie yarfaeuu kula shay' wayaqulun huna alan , huna alan
 • LALALILALA song lyrics translation in multiple language– APRIL(에이프릴)
  LALALILALA song lyrics translation in multiple language– APRIL(에이프릴) TABLE OF CONTENT English Lyrics Hindi Lyrics Chinese Lyrics Japanese Lyrics Javanese Lyrics Hausa Lyrics Malay Lyrics Persian Lyrics Portuguese Lyrics Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics, Czech Lyrics, Danish Lyrics, Dutch Lyrics, French Lyrics, German Lyrics, Irish Lyrics, Spanish Lyrics, Swedish Lyrics,  Uzbek Lyrics, Korean Lyrics, Yiddish Lyrics, Afrikaans Lyrics, Albanian Lyrics, Albanian Lyrics, Amharic Lyrics, Hungarian Lyrics, Romanian Lyrics, Icelandic Lyrics, Armenian Lyrics, Igbo Lyrics, Samoan Lyrics, Azerbaijani Lyrics, Indonesian Lyrics, Scottish … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation
 • Bhai Bhai song lyrics by Salman Khan | Sajid Wajid | Ruhaan Arshad
  Bhai Bhai song lyrics by Salman Khan | Sajid Wajid | Ruhaan Arshad TABLE OF CONTENT Hindi Lyrics Song Geners: Country Hindi Singers:  Salman Khan Take online classes on Pianoforall Learn Piano And Keyboards – One Of The Top Piano Methods.Get Rid Of Your Vocal ‘Break’ And Reach Higher Notes With Effortless Strength, take online … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation
 • One of Them Girls song lyrics translation in multiple language– Lee Brice
  One of Them Girls song lyrics translation in multiple language– Lee Brice TABLE OF CONTENT English Lyrics Hindi Lyrics Chinese Lyrics Japanese Lyrics Javanese Lyrics Hausa Lyrics Malay Lyrics Persian Lyrics Portuguese Lyrics Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics, Czech Lyrics, Danish Lyrics, Dutch Lyrics, French Lyrics, German Lyrics, Irish Lyrics, Spanish Lyrics, Swedish Lyrics,  Uzbek Lyrics, Korean Lyrics, Yiddish Lyrics, Afrikaans Lyrics, Albanian Lyrics, Albanian Lyrics, Amharic Lyrics, Hungarian Lyrics, Romanian Lyrics, Icelandic Lyrics, Armenian Lyrics, Igbo Lyrics, … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation
 • Let Me Down song lyrics translation in multiple language– Oliver Tree
  Let Me Down song lyrics translation – Oliver Tree TABLE OF CONTENT English Lyrics Hindi Lyrics Chinese Lyrics Japanese Lyrics Javanese Lyrics Hausa Lyrics Malay Lyrics Persian Lyrics Portuguese Lyrics Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics, Czech Lyrics, Danish Lyrics, Dutch Lyrics, French Lyrics, German Lyrics, Irish Lyrics, Spanish Lyrics, Swedish Lyrics,  Uzbek Lyrics, Korean Lyrics, Yiddish Lyrics, Afrikaans Lyrics, Albanian Lyrics, Albanian Lyrics, Amharic Lyrics, Hungarian Lyrics, Romanian Lyrics, Icelandic Lyrics, Armenian Lyrics, Igbo Lyrics, Samoan Lyrics, Azerbaijani Lyrics, Indonesian Lyrics, … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation
 • Lonely song lyrics translation in multiple language – Joel Corry
  Lonely song lyrics translation in multiple language – Joel Corry TABLE OF CONTENT English Lyrics Hindi Lyrics Chinese Lyrics Japanese Lyrics Javanese Lyrics Hausa Lyrics Malay Lyrics Persian Lyrics Portuguese Lyrics Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics, Czech Lyrics, Danish Lyrics, Dutch Lyrics, French Lyrics, German Lyrics, Irish Lyrics, Spanish Lyrics, Swedish Lyrics,  Uzbek Lyrics, Korean Lyrics, Yiddish Lyrics, Afrikaans Lyrics, Albanian Lyrics, Hmong Lyrics, Amharic Lyrics, Hungarian Lyrics, Romanian Lyrics, Icelandic Lyrics, Armenian Lyrics, Igbo Lyrics, Samoan Lyrics, … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation
 • Graves Into Gardens song lyrics translation – Brandon Lake
  Graves Into Gardens song lyrics translation in multiple language – Brandon Lake TABLE OF CONTENT English Lyrics Hindi Lyrics Chinese Lyrics Japanese Lyrics Javanese Lyrics Hausa Lyrics Malay Lyrics Persian Lyrics Portuguese Lyrics Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics, Czech Lyrics, Danish Lyrics, Dutch Lyrics, French Lyrics, German Lyrics, Irish Lyrics, Spanish Lyrics, Swedish Lyrics,  Uzbek Lyrics, Korean Lyrics, Yiddish Lyrics, Afrikaans Lyrics, Albanian Lyrics, Albanian Lyrics, Amharic Lyrics, Hungarian Lyrics, Romanian Lyrics, Icelandic Lyrics, Armenian Lyrics, … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation
 • Levitating song lyrics translation in multiple language – Dua Lipa
  Levitating song lyrics translation in multiple language – Dua Lipa TABLE OF CONTENT English Lyrics Hindi Lyrics Chinese Lyrics Japanese Lyrics Javanese Lyrics Hausa Lyrics Malay Lyrics Persian Lyrics Portuguese Lyrics Vietnamese Lyrics, Turkish Lyrics, Russian Lyrics, Arabic Lyrics, Czech Lyrics, Danish Lyrics, Dutch Lyrics, French Lyrics, German Lyrics, Irish Lyrics, Spanish Lyrics, Swedish Lyrics,  Uzbek Lyrics, Korean Lyrics, Yiddish Lyrics, Afrikaans Lyrics, Albanian Lyrics, Hmong Lyrics, Amharic Lyrics, Hungarian Lyrics, Romanian Lyrics, Icelandic Lyrics, Armenian Lyrics, Igbo Lyrics, Samoan Lyrics, … Read more Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation

10 thoughts on “Dus Bahane 2.0 Vishal Dadlani, Shekhar Ravjiani lyrics and translation”

 1. In izu.sfto.internationallyric.com.xwo.st forearm future [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/viagra-online/ – viagra online[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-5mg/ – generic cialis canada[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-online-pharmacy/ – cialis online pharmacy[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/amoxicillin/ – amoxicillin 875 mg[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/ventolin/ – salbutamol inhaler buy online[/URL – meconium tight viagra cialis 5mg pharmacy side effects of amoxil ventolin hfa 90 mcg inhaler post ergonomic http://bestpriceonlineusa.com/product/viagra-online/ viagra 100mg http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-5mg/ cialis 5mg cialis pills http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-online-pharmacy/ generic pharmacy uk canada pharmacy online http://bestpriceonlineusa.com/product/amoxicillin/ amoxicillin no prescription http://bestpriceonlineusa.com/product/ventolin/ buy salbutamol inhaler ventolin dosing misapplication salpingo-oophorectomy entire rim.

  Reply
 2. Rarely dyw.qoqr.internationallyric.com.kuz.qd real, lability [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-5mg/ – cialis generic 20 mg[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/amoxicillin/ – amoxicillin no prescription[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/viagra-online/ – viagra generic[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/ventolin/ – buy ventolin inhaler[/URL – [URL=http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-online-pharmacy/ – cialis online pharmacy[/URL – headache cialis lowest price amoxicillin 875 mg viagra ventolin inhaler cialis online pharmacy guiding counselled, http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-5mg/ cialis http://bestpriceonlineusa.com/product/amoxicillin/ amoxicillin no prescription http://bestpriceonlineusa.com/product/viagra-online/ viagra generic http://bestpriceonlineusa.com/product/ventolin/ ventolin inhaler http://bestpriceonlineusa.com/product/cialis-online-pharmacy/ pharmacy where to buy pharmacy analysed incompatible members, milk.

  Reply

Leave a Comment